Facader

Facaden er meget vigtig, da facaden er ejendommens ansigt.

Vi er uddannet specielt til vurdering af hvorledes ejendommens facader og konstruktioner kan renoveres og istandsættes. Vore teknikere er i stand til nøje at vurdere facadernes tilstand og ud fra denne vurdering, giver vi en uvildig rådgivning om, hvorledes facaderne kan istandsættes og renoveres.  

Specielt ved vurdering af facader er der mange faktorer at tage hensyn til og der er som regel væsentligt flere muligheder end med mange andre bygningsdele. Da facaden samtidigt er det mest fremtrædende og iøjefaldende ved næsten alle ejendomme, er det uhyre vigtigt at der vælges de rigtige løsninger, behandlinger, farver og farvesammensætninger.

Samtidig er der også flere muligheder, idet f.eks. en muret gårdfacade med fritliggende murværk af sekunda sten, som der ofte blev brugt omkring 1900-tallet til gårdfacader, helt kan ændre bygningens og hele gårdrummets indtryk ved en overfladebehandling som filtsning eller vandskuring. Ligeledes kan en pudsning med indfarvet puds dække stenene, men stadig skelne eller fremhæve murværkets struktur. Bygningen og facadebilledet kan helt ændres.

Samspillet med de omkringliggende bygninger og placeringen af ejendommen i gadebilledet er af allerstørste betydning, når der rådgives om netop facaderenovering.