Tag

Ejendommens tagkonstruktion og tagbelægning er den bygningsdel, der er mest udsat for vejr og vind. Den er måske også den del som beboerne i ejendommen mindst lægger mærke til eller overhovedet har set.  
Derfor anbefaler vi at alle foreninger får foretaget en tilstandsvurdering af hele bygningen med jævne mellemrum.

Allerede i den indledende tilstandsvurdering medgår også vurdering af de muligheder en eventuel udskiftning/ombygning kan give. Den primære vurdering af tagbelægningens generelle tilstand og alder. Tagets inddækninger til tilstødende bygningsdele, samlingsdetaljer, tagvinduer mv. vurderes og alt i alt gives en samlet vurdering af vedligeholdelsesbehov og forhold omkring eventuel udskiftning.

Hvis der foreslås udskiftning af taget vurderes det ligeledes om der med fordel kan udføres andre arbejder på taget i form af ombygning. Kan der etableres tagterrasse i stedet for traditionelt tagbelægning, eller er der måske mulighed for at etablere nye taglejligheder. Det kan tænkes at konstruktionen skal hæves lidt for at give plads nok, der skal isoleres og trækkes tekniske installationer op til formålet. Alle disse tanker, idéer, og praktiske forhold dannes der overblik over i forbindelse med vores vurdering af taget.

Da de fleste tagarbejder kræver stillads, er vi også specielt påpasselige med at give vurdering af om der er andre arbejder der skal udføres, ”når man nu har stilladset oppe”. Her kommer vores teknikeres allround viden til udtryk, og alle disse tråde holdes sammen til et samlet billede af tagets tilstand.