Vurdering af andelsboliger

John Bergelin A/S har siden 1988 gjort det til et af vores specialer, at vurdere andelslejligheder i forbindelse med køb og salg.

Vi er faste vurderingsmænd i mange af storbyens andelsboligforeninger, hvor vi også udfører løbende byggeteknisk rådgivning i forbindelse med ejendommens vedligeholdelse i både store og små projekter.

I forbindelse med vurdering af andelslejligheder er det vigtigt, at man har det klare syn på vurdering af vedligeholdelse og forbedring i den enkelte lejlighed sammenholdt med ejendommens øvrige lejligheder, som man har kendskab til som fast vurderingsmand. Dette giver det rigtige billede af værdien.

Forbedringer:

Forbedringer er arbejder der øger den brugsmæssige værdi, el arbejder der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, lovlige og forsvarligt udførte vand og elinstallationer, samt badeværelser og køkkener mm. Forbedringer kan også være tilpasset inventar, der ikke umiddelbart kan fjernes og genanvendes et andet sted, og som hvis fjernes kræver efterreparation.

Der er mange muligheder og principper, men det vigtige er at vurderingsmanden er bekendt med dem.

Hvorfor, hvordan og hvornår? 

Hvorfor:

Hvis andelsboligen skal sælges, skal den samlede værdi på andelsboligen beregnes.

Værdien beregnes ved at lægge andelskronen, der fastsættes på en generalforsamling i foreningen hvert år, sammen med dine individuelle forbedringer i andelsboligen.

Hvordan:

Vi fungerer som vurderingsmand og er derfor uvildig 3. part. Hvilket sikrer at begge parter bliver behandlet fair, så der ikke opstår uoverensstemmelser ved værdisættelsen af individuelle forbedringer.

Det du bør gøre inden du bestiller tid er at kontakte boligforeningens bestyrelse, for at sikre dig at de eventuelle bestemmelser i foreningen overholdes.

Du bør også finde den sidste vurdering af lejligheden, finde kvitteringer og faktura for arbejder i lejligheden, såsom køkken, badeværelse osv. samt udføre en opgørelse af eget arbejdsforbrug i timer.

Hvornår:

Vi laver vurderinger hver onsdag mellem kl. 8.30 - 16.00

Og ved særlige aftaler også andre dage. Mandag - torsdag.

Ring på 35 36 01 02 og book en tid.