Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport giver indsigt i en bygnings tilstand og muligheder

Har I brug for hjælp til at få et professionelt overblik, samt en handlingsplan og budget for renoveringsarbejdet i jeres bygning. Bergelin Arkitekter kommer ud som uvildig rådgiver, og tilser jeres bygning, så I kan sikre den bedste og nemmeste drift og udvikling til gavn for jeres beboere. 

John Bergelin Arkitekter udfører tilstandsrapporter for andelsforeninger, ejerforeninger og almennyttige boligforeninger.

Tilstandsrapport pris

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport, udarbejdet af et ingeniør- og arkitekt rådgivningsfirma, udgør en essentiel og grundlæggende komponent i fast ejendomstransaktioner, byggeprojekter og vedligeholdelse af bygninger. Rapporten fungerer som en omfattende evaluering af en ejendoms fysiske tilstand, og den er afgørende for at give ejere, købere, investorer og andre interessenter en objektiv vurdering af en bygnings tilstand. Rapporten hjælper med at identificere potentielle risici, vedligeholdelsesbehov og omkostninger forbundet med en ejendom.

 

Tilstandsrapportens formål er at indsamle, dokumentere og analysere information om en bygnings strukturelle og tekniske tilstand. Dette indebærer en grundig gennemgang af bygningens fundament, konstruktion, tag, vægge, elektriske systemer, VVS-systemer, varme, ventilation og klimaanlæg, samt andre komponenter, der er relevante for ejendommens funktion og sikkerhed. Ingeniører og arkitekter, der er specialiseret i byggeteknik, udfører typisk denne omfattende vurdering.

Find mangler og defekter tidligt

 

Rapporten leverer en omfattende oversigt over bygningens tilstand og identificerer eventuelle mangler, defekter og vedligeholdelsesbehov. Derudover vurderes den forventede levetid for forskellige bygningskomponenter og systemer, hvilket gør det muligt for ejere og interessenter at planlægge fremtidig vedligeholdelse og renovering. Rapporten kan også indeholde anbefalinger til, hvordan eventuelle problemer skal løses og estimerede omkostninger for nødvendige reparationer.

 

En tilstandsrapport kan have en afgørende indflydelse på fast ejendomstransaktioner, da købere og investorer ofte bruger den som grundlag for deres beslutninger. Hvis rapporten afslører alvorlige mangler eller omkostningskrævende reparationer, kan det have indvirkning på prisen på ejendommen og forhandlingerne mellem parterne.

Hvad koster en tilstandsrapport

Sikrer bygningens integritet i forbindelse med renovering

 

I forbindelse med byggeprojekter spiller tilstandsrapporten også en væsentlig rolle. Den hjælper bygherrer og entreprenører med at forstå de eksisterende forhold og planlægge renoveringer eller ombygninger på en måde, der sikrer bygningens integritet og overholdelse af gældende bygningsregler og forskrifter.

 

Sammenfattende udgør en tilstandsrapport en kritisk komponent i ejendomstransaktioner og byggeprojekter ved at give en objektiv og professionel vurdering af en bygnings tilstand. Dette bidrager til at minimere risici, informere beslutningstagere og sikre, at ejendommen opretholder sin værdi og funktionalitet over tid. Ingrediører og arkitekter, der udarbejder disse rapporter, spiller derfor en central rolle i at støtte ejere, købere og bygherrer med at træffe informerede beslutninger vedrørende fast ejendom og byggeprojekter.

Tilstandsrapporten inkluderer

Tilstandsraport

En tilstandsrapport indeholder normalt en omfattende liste over aspekter ved en ejendoms bygning, der er blevet vurderet og gennemgået af ingeniører og arkitekter. 

 

En tilstandsrapport giver også en omfattende oversigt over disse og andre aspekter af en bygnings tilstand, hvilket hjælper ejere, købere, investorer og beslutningstagere med at træffe informerede beslutninger vedrørende ejendommens vedligeholdelse, værdi og egnethed til specifikke formål.

 

Her er en liste med punkter, der blandt andet kan indgå i en tilstandsrapport:

 • Fundament: Evaluering af fundamentets tilstand, herunder eventuelle revner eller sætninger.
 • Konstruktion: Undersøgelse af bygningens strukturelle elementer, herunder bjælker, søjler og vægge for eventuelle tegn på skader eller svagheder.
 • Tag: Inspektion af tagets tilstand, tagdækning, tagrender, afløb og skorstene for utætheder eller skader.
 • Vægge og facader: Vurdering af vægmaterialer, facadebeklædning og eventuelle fugtskader eller revner.
 • Vinduer og døre: Undersøgelse af vinduer og døre for funktionalitet, tæthed og eventuelle beskadigelser.
 • Elektriske systemer: Gennemgang af det elektriske forsyningsnetværk, sikringskasser og stikkontakter for fejl og overholdelse af gældende sikkerhedsstandarder.
 • VVS-systemer: Inspektion af rørledninger, afløb, sanitære installationer og varmtvandsforsyning for lækager og funktionalitet.
 • Varme-, ventilation- og klimaanlæg (HVAC): Vurdering af HVAC-systemets tilstand og ydeevne, herunder filtre, kanaler og varme- og kølesystemer.
 • Isolering og energieffektivitet: Evaluering af bygningens isoleringsevne og energieffektivitet for at identificere eventuelle forbedringsmuligheder.
 • Skorstene og skorstensforinger: Gennemgang af skorstenes og skorstensforingers tilstand for at sikre, at de er sikre og fungerer korrekt.
 • Elevatorer og rulletrapper: Hvis ejendommen har disse, vil en tilstandsrapport vurdere deres tilstand og funktionalitet.
 • Brand- og sikkerhedssystemer: Vurdering af brandalarmer, sprinkleranlæg og nødudgange for at sikre, at de er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder.
 • Bygningsmaterialer: Undersøgelse af anvendte bygningsmaterialer, deres alder og forventede levetid.
 • Skadedyrsundersøgelse: Identifikation af eventuelle skadedyrproblemer, såsom insekter, skadedyr og skimmelsvamp.
 • Dokumentation og historiske data: Samling af tidligere vedligeholdelsesregistreringer og historiske data om ejendommen, der kan give yderligere indsigt i dens tilstand.

Tilstandsrapport andelsbolig

Når vi udarbejder en tilstandsrapport til en andelsboligforening, gennemgår vi alle de steder, hvor beboerne har adgang. Det er fællesarealer, og hvor de har deres daglige gang. Vi har set lidt af gennem årene, og ved, hvad vi skal kigge efter.

 

En tilstandsrapporten til en andelsbolig giver jer indblik i status for kælder til loft og alt derimellem. Det inkluderer bygningskonstruktioner, vand, varme, el, ventilation, døre og vinduer til lejligheder, kælder og loftsrum. Tilstandsrapporten vil også give indblik i hvilken stand kælder, tag, loftsrum, våderum, sokler, vægge, vinduer, lofter og gulve. I gennemgangen ser vi også, om nogle rum mangler eller har ujævn isolering. Alt sammen opsat, så det er nemt at få et indblik i omfanget af arbejdet, der skal udføres. I andelsforeninger ser vi også udendørsarealer, såvel som cykelkælder, vaskekælder og rum, der bliver brugt til at tørre tøj, for at se om der er optimal ventilation.

Tilstandsrapport ejerlejlighed

For beboere i ejerlejligheder, er en tilstandsrapport særlig væsentlig. Skader og andre problemer i bygning kan have en indflydelse på en ejerlejligheds værdi, og dermed have indflydelse på en beboers mulighed på at sælge, såvel som hvor attraktivt det er for køber at investere, hvis bygningen har fejl og mangler og har brug for udbedringer.

 

Når du bestiller en tilstandsrapport til en ejerlejlighed, er det fællesarealer ikke inkluderer, såvel som bygningens ydre. Ønsker I at få en komplet tilstandsrapport til en ejerlejlighed, der også tilser fællesarealer og bygningens facade m.m., kan I naturligvis også få det hos os.

Hvorfor skal man have lavet en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er nødvendig for at få indblik i bygningens tilstand, for at danne sig et blik i, hvad der er af mangler og skader. En tilstandsrapport giver et indblik, hvad det vil kræve af ressourcer, for at få udført reparationer og udbedringer, såvel som nødvendigheden af de forskellige skader, så der kan lægges en prioriteret plan for udbedringer. Det gælder indvendig og udenfor. Derfor ser vi på tag tagkonstruktion, vægge, facader, murene, såvel som el, vand og varme fyr, anlæg og installationer.

 

Fordelen ved at investere i at få udbedret skader, er at det vil reducere energiforbruget, og gøre det mere attraktivt for beboere at blive boende, og andre at flytte ind. Det gavner miljøet og reducerer varmeudgifterne.

Tilstandsrapport

Det mest typiske spørgsmål vi får om tilstandsrapport:

 

Hvad koster en tilstandsrapport?

Prisen på en tilstandsrapport afhænger af boligens type og størrelse, såvel som type bygning.

Kontakt os, og så besvarerer vi gerne dine spørgsmål i forbindelse med en renovering.